top of page

KUNST I SENTRUM

" Et prosjekt for kunstaktiviteter i sentrumskjernen i byen "

Sponsor: Moss kommune, KunstnerVerksteder, CFSN

Tema: Kunstaktiviteter

Medium: Sjablong, spraybokser, redesign, maling

År: 2022

Media:

Om prosjektet:

Konseptet “Kunst i Moss” spiller på å styrke frimarkeds arrangement med kunst aktiviteter som drivkraft for å trekke innbyggere til sentrum.  Kunstaktivitetene skal være et gratis tilbud til barn og unge under 25 år. Dette er et lavterskeltilbud for å skape et inkluderende tilbud. Her skapes møteplasser og miljø gjennom kunstaktivitetene. 

Prosjektet sikter på å inkludere en rekke forskjellige medium innenfor visuell kunst. Hensikten er å stimulere til å nå en bredde av kunstinteresserte. Her introduseres man for flere  forskjellige måter å male med medium. 

Prosjektet er et gratis lavterskeltilbud for å skape aktivitet, miljø og inkludering gjennom møteplasser. Tilbudet er annerledes ved at det søker å bruke byrom for å skape møteplasser. Kunst og aktivitet sammen er helsefremmende ved både fysiske og  psykologiske effekter. 

Tilbudet er viktig fordi det skaper en mulighet til at alle kan være med ved at det utjevner sosioøkonomiske forskjeller og skaper en inkluderende arena. Moss kommune har en barnefattigdom på 17 % mot 11 på landsbasis.

Helsefremming gjennom aktivitet gir en mulighet til å møte andre barn og unge man ikke hadde møtt på vanlige arenaer.  Aktivitetene er relasjonsbyggende mellom instruktører, deltager og eventuelle familiemedlemmer som hjelper til. Oppgavene skal kunne løses av barn og ungdom med forskjellige vanskelighetsgrader. Her skal man motiveres til å fullføre oppgaven sin som derav øker mestringsfølelse og selvtillit. 

I kunst og håndverk handler folkehelse og livsmestring om å utvikle evner til skapende tankeprosesser og praktisk problemløsing. Man opparbeider praktiske ferdigheter og evne til å stille spørsmål, møte utfordringer i hverdagen og se muligheter i ukjente situasjoner. Arbeid med visuell og materiell kultur bidrar til å styrke selvbilde og identitetsutvikling. 

GJENBRUKSDAGEN

Om Kunstnerene: På gjenbruksdagen stilte Nils T. Håmo som arbeider med redesign, upcycling, gjenbruk og å lage kunstverk av skrot. Kunnskapsbanken innehar en god posjon erfaring og nysgjerrighet bla med oppdrag for hoteller, bibliotek, båter, installasjoner, containerbygg og lysthus samt inventar til private og offentlige rom. www.bauter.no Jeff Watt - arbeider med jern og metall. Han utformer kunsteriske kreasjoner ved sveising av gjenbruksmaterialer. Jeff lager alt fra skulpturer og installasjoner. I måten han arbeider på er det en pedagosisk fremtoning der passer fint for dem som ønsker å lære mer om stålkunst.

 

Om arrangementet: Kunstnerene stod på stand fra 10:00 - 16:00 i gågata. Spraying av malerer åpnet 12:00 og varte til 15:30. I løpet av dagen hadde vi en rekke samtaler med interesserte i alle aldre, for å snakke om gjenbruk og kunst. Nils og Jeff kunne fortelle om prosessen fra idè til ferdig produkt. Hva skal til for å lage noe som ikke eksisterer? Flere ungdom fikk kvernet hjernern i samtalene som utfordret kreativiteten. Ved spraying kom det ca 70 sprayere. Ved å telle en bunke på 100 ark ble denne nesten brukt opp. På denne måten telles unike brukere i prosjektet. Det ble laget mange fine bilder og flere barn ønsket å delta på flere workshops. 

Frimarked Mai

Om Kunstnerene: CFSN

Tema: Akrylmaling

 

Om arrangementet: Kunstner stod på stand fra 10:00 - 16:00 i gågata. Spraying av malerer åpnet 12:00 og varte til 15:30.

I tillegg til spraybokser ble det denne runden tatt med akrylmaling og minilerret. Flere fikk prøve seg på å bruke akrylmaling, pensel og lerret.

Sprayboksene engasjerte igjen dem fleste barna, men tilbudet med akryl var en viktig tilleggsfunksjon. Noen barn liker å sitte i ro og bruke lenger tid på det man skal male. Her finner man også roen i seg selv og kroppen blir avslappet. Mange malere sier at dem går inn i en meditativ tilstand og hyperfokus. 

Maling er stillesittende samtidig som det er en aktivitet. Selv om man sitter bruker man hjernen med å samle og utfordre tanker. Ved å male med pensel og maling bruker man øye - hånd koordinasjon. Her stimuleres finmotorikken og utfordrer koordinasjon og konsentrasjon på en gang.

Frimarked juli

Om Kunstnerene: CFSN

Tema: Sjablong

 

Om arrangementet: Spraying av sjablong fra åpnet 13:00 - 15:30

Sjablong er en teknikk der man først tegner opp et mønster på et ark og deretter kutter det ut med kniv/skalpell. Når man kutter i arket tar man ut dem bitene man ikke trenger. Det blir et tomrom i arket og det er dette som er sjablongen. Bitene man tar ut kan også brukes som elementer i malingen.

Sjablong med ett lag og enkle figurer ble brukt i denne workshopen. Man kan spraye en bakgrunn først, deretter legge på sjablongen og fremheve motivet. Sjablonger er mer presisjonsarbeid enn å bare spraye. Sjablongen må holdes godt inntil arket og plasserer der man ønsker i komposisjonen. Det går fint an å bruke sjablongene flere ganger og bygge opp mønstre.

Lars (42) var veldig fornøyd !

Frimarked juli

Om Kunstnerene: CFSN

Tema: Sjablong

 

Om arrangementet: Spraying av sjablong fra åpnet 13:00 - 15:30

Sjablong er en teknikk der man først tegner opp et mønster på et ark og deretter kutter det ut med kniv/skalpell. Når man kutter i arket tar man ut dem bitene man ikke trenger. Det blir et tomrom i arket og det er dette som er sjablongen. Bitene man tar ut kan også brukes som elementer i malingen.

Sjablong med ett lag og enkle figurer ble brukt i denne workshopen. Man kan spraye en bakgrunn først, deretter legge på sjablongen og fremheve motivet. Sjablonger er mer presisjonsarbeid enn å bare spraye. Sjablongen må holdes godt inntil arket og plasserer der man ønsker i komposisjonen. Det går fint an å bruke sjablongene flere ganger og bygge opp mønstre.

Lars (42) var veldig fornøyd !