top of page

gågata i moss
byliv prosjekt

REDESIGN AV AMFI BYGNINGEN I GÅGATA
20211213_110109.jpg
20211222_133010.jpg

Oppdragsgiver: MKEiendom / Moss I Sentrum / Byliv

Tema: Fortid - Nåtid - Fremtid

Medium: Sjablong og spraybokser

År: 2021

Media: Les artikkel i Moss Avis

Sponsor: Mkeeiendom

Samarbeidspartnere: Byliv Moss (omfatter hele partnerskapet) og Amfi Moss / Thongruppen, Moss i sentrum.

Moss kommune er i en rivende byutvikling. Flere bydeler er nå i transformasjon for å skape en levende by. I påvente av rivning og nye bygg gikk flere samarbeidspartnere sammen for  å skape et temporært visuelt løft til gågata i Moss.

Tema: Fortid - Nåtid - Fremtid

Konseptet Fortid - Nåtid - Fremtid lager en rød tråd mellom fortidens byhistorie, nåtidens buytvikling og fremtidens drømmer om en fremtiden.

Tradisjonelle fotografier og illustrasjoner er en bevaring av våre kollektive minner og tradisjoner. En byidentitet er forankret i historiske hendelser, næringer og bygninger. 

Kunstverket søker å løfte det visuelle inntrykket og skape energirike følelser gjennom gågata.

 

galleri av arbeidsprosessen

SPEEDPAINT VIDEO 

Fortid

Gutten blåser bobler som symboliserer fortidens drømmer, starten på Moss som en industriby med markeder og næring.

Fra siste halvdel av 1800-tallet og frem til 1990-årene var Moss en typisk norsk industriby, hvor særlig mølleindustripapirindustriemballasjeindustri, og verftsindustri stod sterkt. 

270305885_246628454226583_582738611265548621_n.jpg

Nåtid

Det generelle bildet er at industriproduksjonen har forsvunnet i økende grad siden 1980-årene. I takt med omlegginger, nedleggelser og utflytinger kan ikke Moss idag sies å være en industriby, men en handels-, tjeneste- og serviceby.

Moss har et svært aktivt lokalt kulturliv på høyt nivå, både i form av amatører og profesjonelle.

Byen er rik på festivaler og arrangement. I 2021  ble den historiske Moss Pride festivalen arrangert i Møllebyen. Verdifestivalen var også en ny festival som ble også arrangert på Verket. Sammen med Miljøfestivalen er det nå 3 store festivaler som har fokus på miljø i Moss.

20220110_182546.jpg

FREMTID

Byutvikling er et spennende ord for fremtiden. Fokuset på miljø, inkluderende møteplasser, mangfold og aktivitet skaper en spennende fremtid for kommunen.

Jenta i bildet representerer fremtiden. Barn er byens fremtid og man skal nå forme den slik at man vokser opp i byer med gode miljø.

Drømmer kan være kreative og skape noe som enda ikke eksisterer. Drømmer kan bli virkelighet.

270296290_618074829306219_8608947504846780883_n.jpg
Bilde+06.01.2022,+12+28+10.jpg

SAMARBEIDS-
PROSJEKT

– I visjonen vi laget for sentrumsplanen tegnet vi hjertet her i gågata, og vi vil at hjertet skal slå i sentrum, sier Terje.

 

Kunst- og kulturprosjekt styrkes og forankres gjennom samarbeid med flere aktører. Ved å inkludere og stimulere til samarbeid løftes bybildet med raske løsninger for temporære tiltak.

 

Terje Pettersen representerer Moss kommune i «Byliv Moss», et partnerskap som også består av Moss Gårdeierforening, Moss I Sentrum, Moss Industri- og næringsforening og frivilligheten og kulturlivet i byen.

Sentrumsplanen er en storsatsning for Moss Kommune for å skape et inkluderende mangfold av miljø og levende sentrum. 

– Dette kunstverket er akkurat i tråd med det som Thon-gruppen jobber mye med nå. Det er mye farger som gjelder for kjøpesenter og hotell, sier senterleder Lise Abrahamsen.

 

20211130_130617.jpg

Temporær kunst

 

– Det er fint å tenke fremover og det som skal skje i fremtiden, men vi må også ha fokus på det daglige og det som skjer underveis. Alternativet hadde vært å la dette se ut som en byggeplass. - Kristin Utakleiv - Moss I Sentrum

Temporære prosjekt er raskere å få til i byrommet. Prosessen for å skape aktivitet og få med aktører er en enklere vei. 

Temporære tiltak kan være like spennende, utfordrende og viktig i byrommet. Aktører får erfaring og kompetanse med kunst i offentlig rom. I tillegg kan man lage inkluderende aktivitet ved å la barn og ungdom få være med på idèer, male og byggeprosesen. 

18DAG_01-01-_MG_9133.jpg

BYLIV

"SAMMEN OM SENTRUM"

Byliv er et en del av sentrumsplanen for å starte et bredt samarbeid for å styrke bylivet.  

" Moss sentrum skal styrkes som regionens kommersielle og kulturelle tyngdepunkt med et bredt og variert tilbud av arbeidsplasser, boliger, handel og service, kultur og opplevelser. Byens kontakt med vann og sjø skal forsterkes og byens historiske og kulturmessige identitet skal vektlegges ".

Kultur er drivkraften i byutviklingen med et bredt kulturtilbud og aktivitet. Gode arrangementer blir som regel enda bedre når ulike arrangører samler krefter med ulike bidrag. God koordinering og samarbeid er viktig.

bottom of page