top of page
screenshot_20220620-195851_instagram.jpg

SJABLONG

CFSN lager oftest figurative sjablonger, men mestrer også å lage andre former som dyr og ting. Størrelsen kan variere fra 5 cm til 5 meter.

Bestillingsoppdrag: Gatekunst kan bestilles fra kunder. Hvis man har en mur vendt mot gaten eller eier en bygning, kan man ta kontakt for å høre om kunstneren kan lage noe. Som oftest tar kunstneren betalt for å lage et kunstverk til vegger. Kunder spenner fra bedrifter, kommuner, fritidsklubber og private eiere.

Billedkunst: Sjablong / gatekunst motiv kan bestilles på lerret og man kan finne flere ferdige kunstverk i nettbutikken. Kunsteren kaller verkene sine for "urban kunst" når dem er malt på lerret. Gatekunst som term hører til og skal være på gata eller i urbane omgivelser.

20200420_142757.jpg
17860489268179595.jpg

SJABLONG I GATEKUNST

For å lage gatekunsten på bildet har CFSN brukt et nesten 2 meter høy sjablong. Bildet består av 4 sjablonger totalt.

Kunstverket viser en jente som holder en dollar seddel med Trump på. Tanken bak motivet kom frem da Trump ble valgt til president i USA og man stiller spørsmål ved hvordan fremtiden kommer til å se ut for fremtidens barn ved "Trumpification".

Forskjellen på å lage en sjablong og å si at noe er et kunstverk har noe med prosess og tanker rundt verket. Når man legger ned tid og arbeid i å lage noe som ikke ennå eksisterer, men setter sammen et motiv som både har en funksjon ( som å sette igang tanekr go følelser) og kreativ gjennomførelse ( plassering ), kan man si at verket er laget av kunstneren.

SJABLONG PÅ LERRET

Sjablonger kan sprayes på lerret ! På denne måten kan man selge "gatekunst" eller urban kunst om man ønsker å bruke denne beskrivelsen.

Gatekunst med sjablong på lerret er unikt av flere grunner:

  1. Kombinasjon av teknikker: Det forener den rå og umiddelbare estetikken fra gatekunst med den mer formelle og tradisjonelle presentasjonen av kunst på lerret. Dette skaper en spesiell visuell og kulturell hybrid.

  2. Portabilitet og bevaring: Mens gatekunst ofte er midlertidig og utsatt for vær og fjerning, kan sjablongkunst på lerret bevares og transporteres, noe som gir kunstnerne mulighet til å nå et bredere publikum og delta i gallerier og utstillinger.

  3. Kontrast og kontekst: Gatekunst på lerret beholder den subversive ånden og sosiale kommentarene fra gatekunsten, men plasserer den i en ny kontekst. Dette kan fremheve kontrasten mellom gatens kaos og galleriets orden, og gi verkene en ny dimensjon av mening og tolkning.

  4. Alle kan eie et gatekunst maleri: Kunstnere kan selge billedkunst av sjablonger som man har brukt i gatekunst. Man kan spraye flere verssjoner, det er nettopp dette som er det unike med sjablonger ! 

PSDSepPang94.øølløølkl.jpg

SJABLONG

HVA ER EN SJABLONG ?

En sjablong en metode som brukes til å overføre et design eller mønster ved å male eller tegne gjennom utskårne områder. Den er vanligvis laget av materialer som papir, plast, metall eller kartong, og har utskårne hull som danner et bestemt bilde eller mønster. Ved å påføre maling, gjennom disse hullene får man frem mønsteret. 

MER OM GATEKUNST

For gatekunstnere har sjablonger vært et virkemiddel både for effektivitet ved spraying og for det visuelle. Den tradisjonelle stilen bærer preg av at gatekunstnere jobber raskt for å plassere kunsten på offentlige steder i byrommet. Når man sprayer ulovlig må man være kjapp, derfor kan man tenke seg at et lag svart med en farge til å lyse opp sjablongen appelerer for gatekunstnere.

Bruken av sjablong skjøt fart på gatekunst som en akseptert form gjennom 90 tallet. Sjablong males med spraybokser og skiller seg fra bokstav-graffiti ved at den oftest er figurativ. Sjablonger sees oftest i urbane byer som en del av by miljøet. Det er ikke nødvendigvis sjablongformen i seg selv som skaper en kunstverdi, men plasseringen. Noen gatekunstnere plassere sine stensiler på velvalgte steder og kan derfor oppfattes mer som offentlige notiser

Kopi av Kopi av HOW TO make stencil.png
bottom of page