top of page

Lerret: Bomull

Størrelse: 70 cm x 90 cm

Versjoner: 1

Teknikk: Sjablong ( 2- lag )

 

Om bildet:

 

Med utgangspunkt i korte "glimt" bl.a. fra boken Kjøbstaden Moss av F.A.Z. Sandberg og med bilder for det meste hentet fra samlingen av gamle postkort, er det forsøkt å få fram hvilken betydning Kanalen og dens omgivelser har hatt for utviklingen av byen. Det er hevet over en hver tvil at byggingen av Kanalen var med på å starte en av de viktigste utviklings- epoker i byens historie, og at Kanalen er et av de betydeligste kulturminner fra nyere tid.

Det var en utstrakt skipstrafikk gjennom Kanalen og i toppåret 1894 passerte over 6000 båter. Det hører også med til historien at skipstrafikken minsket etter 2. verdens- krig og stoppet helt opp på midten av 1970 tallet. Omtrent 10 år senere ble kanalbroen sveiset igjen. Diskusjonen som nå har startet om reåpning av kanalbroen er viktig fordi en åpning kan, som i 1880 årene, være med på å skape en ny bymessig aktivitet rundt Mossesundet. En heving av Kanal- broen vil på nytt kunne knytte leden gjennom Værlebukta og Mosse- sundet til Oslofjorden.

Glimt fra den tidlige historien.
I forhistorisk tid var hele kanalområdet en del av en større morene - Raet - som var bygd opp av innlandsisen som trakk seg tilbake for ca. 10.000 år siden. Raet formet i store trekk det landskapet vi i dag kjenner. Værlesanden dekket områdene på to sider av Kanalen med hovedvekt på bysiden. Jeløy var en halvøy som stakk ut i Oslofjorden.

På 16- og 1700-tallet var havna i Moss knyttet til Mossesundet. Her var det en betydelig utskiping av trelast fra sagene i Mosseelva. Etter hvert som Moss på grunn av Jernverket fikk besøk av danskekongene ble fokus satt på den lange seilasen rundt Jeløya og på Mossesundet som var islagt om vinteren.  ( Ref:  Moss Historielag )

 

 

Teknikk:

Sjablonger er en teknikk der man først tegner opp et motiv på ark og deretter kutter ut hulrom med skalpell. Når sjablongen er klar, maler man inn i hulrommet for å få frem motivet.  På dette bildet er malingen sprayet med spray bokser.  Sjablonger kan brukes flere ganger slik at det kan lages flere versjoner motivet. Ved å bruke flere sjablonger på samme motiv kan man bygge opp flere valører og farger.

 

 

 

 

Skip i kanalen

8.500,00krPrecio
Impuesto excluido
    bottom of page