top of page
17860489268179595.jpg

GATEKUNST

20181016_160237.jpg

GATEKUNST

CFSN lager gatekunst med sjablonger og frihåndsmaleri. Stilen gjenkjennes med figurative motiv, fler-lags sjablonger og sterke symbolske virkemidler.

VEGGMALERI

Veggmalerier og installasjoner preger nå bybilder som en akseptert og ettertraktet kunstform.

Veggmalerier i bybildet er med på å bringe liv til omgivelsene. Som en del av byutvikling kan man bestille maleri slik man skaper urbane miljø med ny arkitektur. Sammen med eiendomsutviklere og kommuner kan det lages flere veggmalerier som binder bydeler og sentrum sammen.

Veggmaleri kan lages som redesign av eksisterende bygninger eller ved nybygg.

Kunstneren hjelper til med prosessen for søknader og tillatelser for maleri.

267757086_459176962308979_2916163919697060897_n.jpg
265788456_937078046949256_4980731876707889322_n.jpg
265964854_1259847027850243_3806650375775094877_n.jpg
Step 1: Tegne

Sjablongene tegnes opp og nummereres

267433222_944332349509899_5596315149481410971_n.jpg
Step 2: Bakgrunn 

Mal inn bakgrunnen før første sjablong plasseres.

266676795_593764925188078_9025660536387044631_n.jpg
Step 3: Sjablong

Plasser sjablongene, 1 sjablong per farge/valør.

266620359_273291571348576_6192064430145227780_n.jpg
Step 4:  Symbolisme

Sett inn sjablonger for symbolisme.

sjablong

Sjablonger er ark som er kuttet med skalpell. Tomrommet som er kuttet fylles med maling fra spraybokser slik at man får frem mønsteret. Et bilde kan bestå av flere sjablonger. For hver farge eller valør i bildet kuttes en individuell sjablong. I gatekunst er det vanligst å bruke 1 svart sjablong og 1-2 fargesjablonger for å skape symbolisme. Den tradisjonelle stilen bærer preg av at gatekunstnere jobber raskt for å plassere kunsten på offentlige steder i byrommet. Gatekunst har gjennomgått en utvikling der store veggmalerier på preger bybildet. Ved at man kan bruke lenger tid på kunstverket kan sjablongene avanseres med flere lag og man kan jobbe med flere detaljer på friåndsteknikk.

 

Bruken av sjablong skjøt fart på gatekunst som en akseptert form gjennom 90 tallet. Sjablong males med spraybokser og skiller seg fra bokstav-graffiti ved at den oftest er figurativ. Sjablonger sees oftest i urbane byer som en del av by miljøet. Det er ikke nødvendigvis sjablongformen i seg selv som skaper en kunstverdi, men plasseringen. Noen gatekunstnere plassere sine stensiler på velvalgte steder og kan derfor oppfattes mer som offentlige notiser

 

CFSN lager sjablonger som enkeltstående motiv og som store veggmaleri. Maleriene er oftest en form for kunst i offentlig rom. Konteksten og tematikken  i et historisk perspektiv blomstret ut fra samfunnskritikk ved sosiale eller politiske temaer. Motivene skal kommunisere med seeren. Gjennom sterke symbolske virkemidler forsterkes kunstverkets budskap.

20200420_142757.jpg
bottom of page