top of page
Gata med Graffiti

Gatekunst

" The world is but a canvas to our imagination "

- Henry David Thoreau

Urban kunst som en del av byrom og arkitektur. Ulike sjangre og stiler innenfor gatekunst setter sitt preg på det visuelle rommet.

PSDSepPang94.øølløølkl.jpg

urban art

Inspired by the streets

Urban Kunst omfatter gatekunst, billedkunst, graffiti og veggmaleri. Urban betyr noe som har med byer og bykultur å gjøre. Urban billedkunst på lerret er inspirert av gatekunst eller annet typisk eller særegent for byen og dens kultur. 

Der selv utøvede kunstnere og gallerier bruker terminilogien feil, er at man kaller gatekunst inspirert stil på lerret for gatekunst. Gatekunst tilhører gata og i større grad urbane byrom på gatenivå. Når gatekunst inspirerte kunstverk males på lerret, heter det Urban kunst. Gatekunst er konteksituell. Utrykket kan såklart overføres og males på lerret som nok en videreutvikling det det er den urbane stilarten som entrer galleriet.

Forspringeren til gatekunst var i sin tid landart. Man lagde formasjoner med stener og elementer fra naturen for å lage kusnt i naturen. Man kan ikke ta landart inn på gata og fortsatt kalle det landart, da er det gatekunst. På samme måte står prinsippet om gatekunst inn i galleriet. Uten sin kontekst er det nå under en annen terminologi - urban kunst.

LokkaLykke2022_CharlotteNordlund_NimaTaheri_High_204 (19.jpg

gatekunst

"Belongs to the streets "

Gatekunst er kunstneriske uttrykk som er plassert i bybildet. Herunder stilartert som graffiti, sjablongkunst, tags, klistremerker, veggmalerier. 

Hva gatekunst er og defineres som blandt utøvende kunstnere varierer i oppfatning. Det man kan si, er at det er et opprør mot byens visuelle gråe utrykk. Monotone fasader, vei og fortau har skapt et visuelt fargeløst preg. For mange kunstnere er fargene som males en motaksjon for den gråtriste visuelle utformingen byene har blitt bygget. Farger blir dens motreaksjon, enten det er tags, graffiti, sjablong eller veggmaleri. Kanskje man kan gå så langt å si at respektløsheten over omgivelsene skyldes fortapelse av visuell skjønnhet, hellig geometri og naturlig skjønnhet.

Gatekunst males ofte med spraymaling fordi dette er et medium der maling kommer raskt ut av boksene. Man kan si at gatekunst står i et skille innad i miljøet, der flere mener sjelen i arbeidet er ulovlig utøvende, mens andre arbeider ved å spørre om lov.

LokkaLykke2022_CharlotteNordlund_NimaTaheri_High_106.jpg

sjablong

"politiske utfordringer "

Bruken av sjablong skjøt fart på gatekunst som en akseptert form gjennom 90 tallet. Sjablong males med spraybokser og skiller seg fra bokstav-graffiti ved at den oftest er figurativ. Sjablonger sees oftest i urbane byer som en del av by miljøet. Det er ikke nødvendigvis sjablongformen i seg selv som skaper en kunstverdi, men plasseringen. Noen gatekunstnere plassere sine stensiler på velvalgte steder og kan derfor oppfattes mer som offentlige notiser.

Graffiti Wall

Graffiti

" Visually changing citis "

" Er spraybokser tægging ?" - Vanligste spørsmål på workshops.

" Tag " -  er innen graffitikulturen en signatur, gjerne skrevet med spraylakk eller tusj. "CFSN" er en tag, eller på billedkunsten et pseudonym fordi Charlotte Norlund ikke signerer med eget navn. 

Fra tag til graffiti utviklet bokstavene seg i 3D form. Kunstnere begynte på 80 tallet med enkle blokkbokstaver der man la til skygge og en enkel outline. Videre har graffiti avansert seg i utrykket flere begynte  å eksperimenterer med bakgrunner og figurer.

Du er ikke en tægger selv om du bruker spraybokser med akrylmaling som medium for å lage kunst. Om du sprayer på vegger som eies av kommunen, private hjem eller bedrifter uten å spørre om lov, da er det sett på som tægging/ vandalisme. Altså for å "tægge" må det være en form for tag. En graffiti piece blir vandalisme om den er malt uten å spørre om lov. Flere kunstere arbeider profesjonelt med graffiti gjennom lovlige firma, setter budjsett og arbeider et levevrød av kunstformen.

17958489793816622.webp

veggmaleri

historisk og moderne perspektiv 

Historiske veggmaleri har vært verdsatt høyt innenfor kunstverden. På 1700 og 1800 tallet var akademiske veggmaleri storstilte bestillinger for kirker, kapeller, slott og andre offentlige bygninger. Motivet var som oftest illustrasjoner med historiske hendelser eller av religiøs betydning. Tidligste formen for veggmaleri var mosaikk og fresco maleri.

Moderne urbane veggmaleri har utviklet kunstformen til anerkjennelse med ny  " vind under vingene" fra gatekunst bevegelsen. Flere kunstnere på 2000- tallet begynte å arbeide i større format, arbeidet raskt med spraymaling og med illustrasjoner.

Veggmaleri som kunst i offentlig rom henger tett sammen med arkitektur. Man kan bruke veggmaleri som redesign av eldre bygninger eller tilpasse plass ved nybygg.

18250513915048497.jpg
  gatekunst og  veggmaleri på 1,2,3

1. Sjekk tillatelser: Veggmaleri på fasade og som utsmykning av lokaler må  godkjennes av veggeier/bygningsierer. Hvis veggen er i offentlig rom, kan det hend byplanlegger eller kommunen må godkjenne midlertidig fasadeendring

2. Finansiering og søke støtte: Du som oppdragsgiver skal skal betale kunstneren for arbeidet. Veggmaleri er store kunstprosjekt ! Kunstner, er et yrke som må respekteres på lik linje som andre inntektsgivende yrker. Sammen kan det søkes støtte i form av kunstprosjekt og sponsorer.

Det er oftest yrkesaktive kunstnere som arbeider veggmaleri. Som oppdragsgiver skal man betale kunstners timespris (helst DKS pris) eller en forhåndsbestemt oppdragspris.

Herunder skal legge ved honorar, materialutgifter. I tillegg betales 5% kunstavgift av oppdragsgiver til NBK.

3. Samarbeid med en profesjonell kunstner:

Velg en kunstner som har opparbeidet en portefolio og kan hjelpe ditt prosjekt videre. Du kan få hjelp med søknader, tillatelser, skisser og gjennomføring av prosjektet.

Trenger du hjelp med et kunstprosjekt med urban kunst ?

Ta kontakt for å høre med kunstner/prosjektleder 

Ta kontakt

bottom of page