top of page
simone-hutsch-_wpce-AsLxk-unsplashcrop.j

Kunst i offentlig rom

Hvordan kunst er med på å skape byrom for fremtiden.

Kunst i byutvikling & sentrumsutvikling

Urbane interaktive møteplasser

3 grunner til å velge kunstprosjekt

Hvordan skape et kunstprosjekt

5 grunner til å samarbeide med en prosjektleder

hva er kunst i offentlig rom

Kunst i offentlige rom kan være statlige og kommunale kunstprosjekt. Prosjekt kan også skapes av eiendomsutviklere, bedrifter og kreative aktører.

Kunsten kan omfatte arkitektur, skulptur, installasjoner, utstillinger, utsmykninger og veggmalerier.

Kunst  er med på å skape et visuelt løft til omgivelsene. I tillegg kan kunst være interatkivt som en del av bybildet.

kunst
i byutvikling

Samarbeidsprosjekt for bydels og sentrumsutvikling for kommuner og eiendomsutviklere.

Flere kommuner og bydeler begynner nå å satse på byutvikling gjennom kunst og kultur. Vi begynner å forstå at folkehelse er tett knyttet sammen med tilbudene i nærområdet. Tilgang til tilbud innen kunst og kultur er med på å bedre psykisk of fysisk helse.

For eiendomsutviklere kan kunst og kultur brukes for å skape attraktivitet til området. En levende bydel øker interessen for området både for kjøpere og leietakere.

For å skape slike prosjekt er det ofte et samarbeid mellom kommune, eiendomsutviklere, arkitekter, kunstkonsulenter, prosjektledere og kunstnere.

Ved å samarbeide i team og bruke kreative prosesser kan kunst og kultur være en del av sentrumsutviklingen. 

17916792497522452.webp
urbane
interaktive møteplasser

Kunstprosjekt skal ikke bare plasseres som fyll og av krav. Prosjektene bør være tilpasset brukere i nærområdet. Elementer bør passe sammen slik at dem har en funksjon i samspill. Lekeplasser riktige elementer for ulike aldersgrupper, Ved sideanav bør sitteplasser settes ut til foreldre/eldre. Visuelt kan en skulptur, installasjon eller annet visuelt inntrykk skape refleksjon og glede.

Med kreativitet ser man rom som andre ikke tenker kan brukes. Kunstnere er vandt til å arbeide fra start med et tomt lerret. Man skaper idèer ved å visualisere hvordan noe kan se ut. 

3 grunner til å velge kunstprosjekt
 
1. igangsetter

Formålet er skape en visuell endring eller funksjon ved bruk av kunstneriske utsmykninger eller installasjoner.

2. innhenter midler

Kunst og kultur kan støttes av kommune, banker og andre sponsorer. Ved å søke støtte til samfunnsnyttige formål kan man samle midler.  Støtten er ofte utslagsgivende for at man har råd til bestille kunst.

2. skaper endring

Et prosjekt kjennetegnes ved at det har en start og sluttid.

Større prosjekt kan vare over flere år og inneholde  flere faser.  Pilotprosjekt kan være en metode for å starte og senere utvikle et hovedprosjekt.

Over tid kan man gjennomføre mange forskjellige kunstprosjekter som knyttes sammen ved en rød tråd. Selve prosessen, medvirkning og inkludering er ofte like viktig som å presentere er ferdig resultat.

hvordan

gå frem for å skape kunstprosjekt

Kunsfaglig team eller kunstnerisk prosjektleder

Kommuner kan være belagt å samarbeide med kunstfaglig utvalg og ekstern prosjektleder/ kunstkonsuelent.

 

Ved å samarbeide med et kunstfaglig team eller kunstnerisk prosjektleder skal man sikre å innhente kompetanse. Hva kunst som passer til ditt prosjekt bør begrunnes av erfaring eller faglig kunnskap.

Hvis kommunen, eiendomsutvikler eller private ikke må bruke kunstutvalg, kan man velge å gå i direkte kontakt med kunstfaglig prosjektleder, kunstkonsulent eller kunstner.

Budjsett

Som kunde må du enten ha et budskett til prosjektet eller ha startkapital til å honorere prosjektleder. Ta alltid kontakt, prosjektledere har ofte noen triks i ermet.

Prosessen videre

Man avtaler befaring, pristilbud, idè og konseptutvikling, søknadsskrivning, prosjektledelse, gjennomføring og sluttrapport.

Når man inngår et samarbeid skal det skrives en kontrakt mellom oppdragsgiver og oppdragstaker. Oppdrag varierer i størrelse og kompeksivitet, derfor varierer honoraret.

KUNSTFALGLIG PROSJEKTLEDER

5 Grunner til å samarbeide med en prosjektleder !

1. Prosjektleder vet om støttemidler

Det er mange søknadsfrister og ulike støtteordninger å forholde seg til. Hver prosjekt er unikt men starter med å innhente sponsor og gavestøtte.

2. Innhente tillatelser og samarbeid

Kommuner og fylker har ulike fremgangsmåter og ordning av tillatelser. For deg er det tids og ressursbesparende at prosjektleder navigerer seg frem.

3. Søknadsskriving

Prosjektbeskrivelser, fremdriftsplan og budsjett. Et godt skrevet prosjekt høyner sannsynligheten for å få innvilget støttemidler. 

3. Gjennomføring

Forarbeid og gjennomføring skal følge fremdriftsplanen. Prosjektet følges opp slik at man når milepæler og leverer produktet til avtalt tid.

4. Rapport

Når prosjektet er gjennomført skal man ofte sende inn en rapport med evaluering, bilder og bilag fra regnskapsførers prosjektmappe. 

DITT NYE KUNSTPROSJEKT STARTER NÅ !

Ta kontakt for på mail og book en 15 min uforpliktende samtale for å se om ditt prosjekt kan passe til å utvikles.

Ta kontakt

bottom of page