Wood Workshop

 KUNSTNER
VERKSTEDET

"eT MØTESTED FOR KUNST & KULTUR I MOSS"
 

Charlotte Norlund 4_edited.jpg

CHARLOTTE
NORLUND

GATEKUNST

VEGGMALERI

UTSMYKNING

PROSJEKTLEDELSE

KONSEPTUTVIKLING

EVENTER

ARRANGEMENT

240111354_10226740577402883_4445333850533762110_n_edited.jpg

NILS T- HÅMO

REDESIGN

GJENBRUK

UPCYCLING

KUNSTHÅNDTVERK

INTALLASJONER

SIRKULÆRØKONOMI

KONSEPTUTVIKLING

PROSJEKTLEDELSE

JEFF
WATT

IRON ART

GJENBRUK

BRUKSKUNST

INSTALLASJONER

KUSNTHÅNDTVERK

UTSMYKNING

234864496_787749545233307_4300963785620003113_n.jpg

BYLOMMER OG MILJØ

Ta med KunstnerVerkstedet til ditt neste prosjekt !

Vi konseptutvikler, prosjektleder og bygger installasjoner som løfter byrom til inkluderende møteplasser.

Design og redesign av byrom binder sentrum og bydeler sammen. Bylommer kan bli en plass der innbyggere møtes til sosiale sammenkomster. Der andre ser tomme plasser og grå vegger, ser vi potensialet for fremtidens møtested.

Et miljø må inneholde elementer som både er urbant og jordnært slik at man når på tvers av generasjoner. Vi tror at kombinasjonen med maling, trematerialer og jern skaper et krysningspunkt som treffer innbyggere.

BY- UTVIKLING

Hensikten er å utvikle gode uterom i byen tilpasset et mangfold av brukergrupper. Byrommene skal oppleves som inkluderende.

Flere nyere studier viser hvordan tilgang til grøntareal reduserer nivåer av stresshormoner og angst, reduserer blodtrykk og puls og øker følelse av velvære og livskvalitet. Faktisk er det også vist at grønt nærmiljø påvirker kreativitet og produktivitet positivt

gRØNNE LUNGER

Grønne lunger bør og kan være et multifunksjonelt samlingspunkt.

Det er å få etablert gode bruks- og oppholdsarealer for innbyggerne i Oslo. I tillegg skal byrommene også ha en miljøprofil, for eksempel ved at byrommet styrker grønnstrukturen på stedet, legger til rette for redusert bilbruk eller at folkehelsen fremmes. Hensikten er å utvikle gode uterom i byen tilpasset et mangfold av brukergrupper.

MØTEPLASSER

Vi jobber med hvordan man skaper en arena på tvers av generasjoner. Møteplasser  er viktige arenaer

 

Parker og rekreasjonsområder som alle har tilgang til, på tvers av bakgrunn, spiller en viktig kollektiv rolle for nabolag og nærmiljø. Resultatet er at nabolag oppleves som mer attraktive, samt at det bidrar til fellesskapsfølelsen og faktisk til bedre sosial integrering.